โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1). ถ.มิตรไมตรี 3 ดินแดง กทม.10400 โทร. 02-246-1592

033394
This poll is closed! Poll activity:
start_date 2013-07-02 17:10:06
end_date 2013-07-17 23:59:59
Poll Results:
วิชาทำอาหารที่อยากเรียน

เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 200 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2557

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2557 ถึง 15 พฤษภาคม 2557 วิชาที่เปิดสอนสำหรับหลักสูตร 200 ชั่วโมง วิชาที่เปิดสอน รอบเช้า รอบบ่าย รอบค่ำ 1.   ช่างเครื่องจักรยานยนต์ เปิด เปิด 2.   ช่างไฟฟ้ารองรับน้ำหนักห้ามล้อจักรยานยนต์ เปิด   3.   ...

Apr, 09 · in ข่าว

ออกหน่วยให้บริการ และ ให้บริการในโรงเรียน

Apr, 09 · in ข่าว

กิจกรรมการเรียนการสอน

Apr, 09 · in Uncategorized

กิจกรรม 5 ส

Apr, 09 · in Uncategorized

บรรยากาศรับสมัครเรียน 1/57

บรรยากาศรับสมัครเรียน 1/57

Apr, 09 · in ข่าว

กิจกรรมการเรียนการสอน

Apr, 09

กิจกรรม 5 ส

Apr, 09

เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 200 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2557

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2557 ถึง 15 พฤษภาคม 2557 วิชาที่เปิดสอนสำหรับหลักสูตร 200 ชั่วโมง วิชาที่เปิดสอน รอบเช้า รอบบ่าย รอบค่ำ 1.   ช่างเครื่องจักรยานยนต์ เปิด เปิด 2.   ช่างไฟฟ้ารองรับน้ำหนักห้ามล้อจักรยานยนต์ เปิด   3.   ...

Apr, 09

ออกหน่วยให้บริการ และ ให้บริการในโรงเรียน

Apr, 09

บรรยากาศรับสมัครเรียน 1/57

บรรยากาศรับสมัครเรียน 1/57

Apr, 09

อาหารจากครัว รฝช.กทม.(ดินแดง 1)

Apr, 09

ช่างติดตั้งแก๊สรถยนต์

Apr, 09

วิชาอาหารและโถชนาการปิดครอส 256

Apr, 09

Feeds

Susbscribe to our awesome Blog Feed or Comments Feed

Contact

@wpshower