โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1)

University Joomla and WordPress Template

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ขาดโอกาส ศึกษาต่อระดับสูงสายสามัญ ในภาคปกติและภาคค่ำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วมให้ดีขึ้น และขจัดปัญหาคนว่างงาน ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป

 

โดยดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนิน สถานศึกษาฝึกอาชีพ กรุงเทพ พ.ศ. 2542 การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องให้สอดคล้องและสนองต่อปัจจัย หลายๆ ด้าน ทั้งนโยบายแผนการศึกษาระดับชาติ ความต้องการของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้ อ่านต่อ...
 • 10418892_10203286225411421_2019249570906193525_n
 • 10537044_10203286936589200_7312787518859756398_n
 • 10565265_10203286937509223_6413209126092008013_n
 • 10593114_10203286212771105_2846220048178299213_n
 • 1066539995187
 • 10701979_363824830453794_6593782884287993091_n
 • 1157393_10203286220131289_5024032327116538792_n
 • 1960050_363824773787133_797084723959201897_n
 • 1975049_363824793787131_6269483684348486395_n
 • 20130604_190952_1
 • 20130730_115618
 • 20140128_134623
 • 20140130_093408
 • 20140131_135950
 • 49569
 • 49570
 • 49579
 • DSC00005
 • DSC00022
 • DSC00023
 • IMG_1239
 • IMG_1240
 • IMG_1242
 • IMG_1243
 • IMG_1298
 • IMG_1299
 • IMG_1307
 • IMG_7485
 • IMG_7491
 • IMG_7521

Find us on Facebook

ข่าวสาร & กิจกรรม

Wed, 17 Aug 2016

กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที…

กิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครอง จากภาคใต้ มาฝึกวิชาชีพระยะสั้น 1 วัน โดยมี ผอ...

bluetechnologybluetechnologybluetechnology