โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1)

University Joomla and WordPress Template

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ขาดโอกาส ศึกษาต่อระดับสูงสายสามัญ ในภาคปกติและภาคค่ำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วมให้ดีขึ้น และขจัดปัญหาคนว่างงาน ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป

โดยดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนิน สถานศึกษาฝึกอาชีพ กรุงเทพ พ.ศ. 2542 การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องให้สอดคล้องและสนองต่อปัจจัย หลายๆ ด้าน ทั้งนโยบายแผนการศึกษาระดับชาติ ความต้องการของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้ อ่านต่อ...
 • 1066539995187
 • IMG_1239
 • IMG_1240
 • IMG_1242
 • IMG_1243
 • IMG_1298
 • IMG_1299
 • IMG_1307
 • IMG_7485
 • IMG_7491
 • IMG_7521

ข่าวสาร & กิจกรรม

Find us on Facebook